Proces stárnutí je přirozený a nelze jej zcela zastavit. Můžeme však alespoň zpomalit nežádoucí projevy a mnohdy je i velmi zřetelně zlepšit. Díky nejmenší molekulové hmotnosti se kolageny Startes® dostanou v těle tam, kde je třeba.

Startes® hydrolyzované kolagené peptidy

Proč kolagenní peptidy?

Peptidy jsou přirozeně se vyskytující biologické molekuly. Nacházejí ve všech živých organismech a hrají klíčovou roli ve všech druzích biologické aktivity. V lidském těle se nacházejí v každé buňce a tkáni a plní širokou škálu základních funkcí. Udržování vhodné koncentrace a úrovně aktivity peptidů je nezbytné pro dosažení homeostázy a udržení zdraví.


Abychom lépe pochopili jejich význam a účinek, vysvětlíme jsi jejich chemické složení a jak z pohledu fyziologie fungují.

Složení

Peptidy jsou organické molekuly, které vznikají vzájemnou reakcí, dvou nebo více molekul aminokyselin. Charakteristickým znakem struktury peptidů je řetězec aminokyselin, vázaných amidickou (peptidickou) vazbou. Jako peptidy označujeme relativně krátké řetězce aminokyselin s 50 (obecně maximálně 100) aminokyselinami. Peptidy se od bílkovin (proteinů) odlišují pouze svou velikostí (počtem obsažených aminokyselin v řetězci). Dělení mezi peptidy a bílkovinami není zcela jednoznačné a je určeno dohodou, při které se za hranici považuje maximálně 100 aminokyselin.

Fyziologický pohled

Peptidy jako nejmenší organické řetězce proteinů / aminokyselin, řídí většinu procesů v organismu: regulují vnitrobuněčné procesy, zajišťují normální práci orgánů a tkání. Všechny peptidy mají specializaci, tedy pro každý orgán je vhodný pouze konkrétní peptid. Věkem, zátěží a jinými vnějšími vlivy se tyto nejmenší stavební části lidského organismu poškozují nebo v organismu chybí, čímž dochází ke stárnutí a různým onemocněním. Na pokožce se nedostatek peptidů projevuje zvlášť viditelně – první vrásky se začínají prohlubovat, pleť je tenčí a ochablejší, stále více jsou zřetelné pigmentové skvrny. Tento proces začíná pomalu již od 25 roku života a po 40 roce života se zrychlí proces vytrácení kolagenových peptidů.

Funkce a účinek

Funkce, kterou peptid provádí, závisí na typech aminokyselin zapojených do řetězce a jejich sekvenci, jakož i na specifickém tvaru peptidu. Peptidy často fungují jako hormony, a proto představují biologické posly přenášející krví informace z jedné tkáně do druhé. Když peptidy v těle začínají chybět, nebo se poškozují, dochází ke stárnutí a různým onemocněním. Abychom tento stav napravili, je třeba doplnit tyto nejmenší stavební části lidského organismu zpět do buněk, aby mohly opět správně fungovat. Podmínkou pro účinné doplnění peptidů je jejich velmi malá buněčná velikost (1-2 nanometry), která zaručí, že projdou přes buněčné stěny dovnitř buněk. Tam se přimknou na receptorové buňky a spouští metabolické procesy, jako jsou vyšší tvorba kolagenu buňkami či absorpce a využívání tuku.

Peptidy se v lidském těle nacházejí v každé buňce a tkáni a plní širokou škálu základních funkcí. Věkem, zátěží a jinými vnějšími vlivy se poškozují nebo v organismu chybí, čímž dochází ke stárnutí a různým onemocněním. Na pokožce se nedostatek peptidů projevuje zvlášť viditelně – vrásky se začínají prohlubovat, pleť je tenčí a ochablejší, pigmentové skvrny zřetelnější a celulitida silnější. Nedostatek kolagenu v našich chrupavkách má poté za následek bolest při pohybu anebo sníženou mobilitu v kloubech.

Řešení ?

Nikdo z nás nemládne. Proces stárnutí je přirozený a nelze jej zcela zastavit. Můžeme však alespoň zpomalit jeho projevy a mnohdy je i velmi zřetelně zlepšit. Ve většině laserových center nebo estetických klinik vám prostřednictvím více či méně invazivních metod mohou částečně pomoci. Výsledek bývá dočasný a je třeba zákrok vícekrát opakovat, což je časově i finančně náročné.

Ne každý z nás chce hned sahat po invazivních metodách, proto vám přinášíme několik základních principů, jak proces stárnutí (a úbytek peptidů) o něco málo zpomalit:

– správné stravování a suplementace kolagenními peptidy
– dostatek pohybu
– pravidelný spánek
– psychická pohoda a pozitivní emoce
– stabilní váha: vyrovnaná hladina hormonů
– dostatečný pitný režim

Podle čeho vybrat správný kolagen?

Setkáváte se s kolageny, které dle etikety fungují na celé tělo? Od vyhlazení vrásek až po bezbolestný pohyb, to vše zařídí “neutrální” kolagen. Tak by to bylo v ideálním světě.

Bioaktivní kolagenní peptidy značky Startes® jsou specificky optimalizované pro tkz. fyziologické výhody. Peptidy vznikají z vysoce kontrolovaného výrobního procesu kolagenu, který je určen podmínkami hydrolýzy. V důsledku čeho se bioaktivní kolagenní peptidy liší svou fyziologickou funkčností. Jsou optimalizovány pro maximalizaci stimulace typů lidských buněk zapojených do kolagenní biosyntézy.

Laicky řečeno, na začátku existuje surový nativní kolagen, ze kterého se patentovaným výrobním procesem vyprodukují specifické bioaktivní kolagenní peptidy, které díky své fyziologické funkci (např. molekulové hmotnosti) “ovlivňují a přitahují” takové buňky v těle, na které jsou “vyrobeny”. Např. kolagen na “Krásu a mladiství vzhled” ovlivňuje fibroblastové buňky, které máme v kůži. Kolagen na “Klouby a chrupavky” ovlivňuje chondrocytové buňky nacházející se v kloubech a kolagen na „Šlachy a vazy“ ovlivňuje tendoncyty (šlachové buňky) a ligamentocyty (vazivové buňky).