Studie, otázky a odpovědi

Kolagen je velmi důležitý druh proteinu v našem těle. Skládá se z 19 různých aminokyselin a tvoří 30% veškerých bílkovin v těle člověka. Kolagen nalezneme v naší pojivové tkáni, chrupavkách, kostech, šlachách i kůži.

Přibližně od 20ti let života se tvorba kolagenu snižuje a od 30ti let je jeho pokles rychlejší a proces stárnutí začíná být mnohem výraznější – prohlubují se vrásky, pokožka je méně elastická, mohou se objevovat první pigmentové skvrny, nehty se více lamou, celulitida se zhoršuje, vlasy více padají a mají horší kvalitu. Také pohyb je více náročnější a objevuje se bolest v kloubech a chrupavkách. Pokud si chceme prodloužit mladistvý vzhled a aktivní pohyb bez bolesti, je vhodné začlenit kvalitní kolagenové doplňky do našeho života.

Kolagenní peptidy Startes® vám pomohou cílit přesně na vaše potřeby. Nabízíme kolageny s unikátními vlastnostmi, které jsou vyvinuty pro dosažení maximálních výsledků v oblastech:
* Krása a mládí: Zpevněte a hydratujte pokožku, redukujte vrásky a strie, podpořte růst vlasů a nehtů.
* Zdraví kloubů a chrupavek: Zmírněte bolest a zánět kloubů, zlepšete pohyblivost a flexibilitu, regenerujte chrupavkovou tkáň.
* Zdraví vazů a šlach: Zpevněte a posilte vazy a šlachy, předcházejte zraněním, urychlete regeneraci.

VERISOL®, FORTIGEL® a TENDOFORTE® jsou kolagenní typy peptidů, které mají specifické účinky na zdraví. Díky své velmi malé molekulové velikosti se dokáží dostat do našich buněk. Peptidy typu VERISOL® stimulují kolagenní buňky v naší kůži a peptidy typu FORTIGEL® stimulují kolagenní buňky chrupavek a kloubů. Peptidy typu TENDOFORTE® stimulují tendoncyty (šlachové buňky) a ligamentocyty (vazivové buňky). Peptidy jsou ve srovnání s běžně dostupným kolagenem nesrovnatelně účinnější a jejich výsledky jsou podloženy studiemi.

“Kolagenní peptidy značky Startes® mají pozitivní účinky na tělo a jsou podloženy nezávislými studiemi. Doporučuji je také svým pacientům a sám užívám produkt na klouby a chrupavky.”
Doc. MUDr. Zdenek Volny - Startes® Hydrolyzovaný Kolagen - Krása a mladistvý vzhled 153G
Doc. MUDr. Zdeněk Volný
Dermatovenerolog a praktický lékař
fortigel chruvapka regenerace INFO

Také se setkáváte s kolageny, které dle etikety fungují na celé tělo? Od vyhlazení vrásek až po bezbolestný pohyb, to vše zařídí “neutrální” kolagen. Tak by to bylo v ideálním světě.

Bioaktivní kolagenní peptidy jsou specificky optimalizované pro tzv. fyziologické výhody. Peptidy vznikají z vysoce kontrolovaného výrobního procesu kolagenu, který je určen podmínkami hydrolýzy. V důsledku čeho se bioaktivní kolagenní peptidy liší svou fyziologickou funkčností. Jsou optimalizovány pro maximalizaci stimulace typů lidských buněk zapojených do kolagenní biosyntézy.

Laicky řečeno, na začátku existuje surový nativní kolagen, ze kterého se patentovaným výrobním procesem vyprodukují specifické bioaktivní kolagenní peptidy, které díky své fyziologické funkci (např. molekulové hmotnosti) „ovlivňují a přitahují“ takové buňky v těle, na které jsou „vyrobeny“. Např. kolagen na “Krásu a mladiství vzhled” ovlivňuje fibroblastové buňky, které máme v kůži. Kolagen na “Klouby a chrupavky” ovlivňuje chondrocytové buňky nacházející se v kloubech a kolagen na „Šlachy a vazy“ ovlivňuje tendoncyty (šlachové buňky) a ligamentocyty (vazivové buňky).

Tělo každého z nás reaguje na kolagenní suplementaci individuálně. Obecně můžeme očekávat první výsledky v průběhu 8 až 12 týdnů (VERISOL®) a 12 až 24 týdnů (FORTIGEL®, TENDOFORTE®). Pro plné projevení pozitivních účinků kolagenu doporučujeme užívat nejméně 6-9 měsíců.

Existuje mnoho nezávislých studií, jejichž výsledky dokazují pozitivní efekt kolagenu pro tělo.

Co se týče VERISOLU® , můžeme zmínit studii například z roku 2013 od autorů E. Proksch 1, D. Segger, J. Degwert, M. Schunck, V. Zague, S. Oesser, kdy v první skupině 69 žen ve věku 35 až 55 let byla již po 4 týdnech suplementace VERISOLEM® (2 500 mg) zvýšená elasticita pokožky až o 15% v porovnání s placebem. V druhé skupině 100 žen ve věku 45 až 65 let byly vrásky významně sníženy a koncentrace kolagenu v pokožce se zvýšila až o 60%.

Studie z roku 2015 od skupiny autorů M. Schunck, V. Zague, S. Oesser, E. Proksch studovala 105 žen ve věku 25 až 50 let a výsledky ultrazvukového testování ukázaly výrazné zlepšení vrstev pokožky a snížení celulitidy po 6 měsících u žen s BMI nižším než 25.

Studie z roku 2017 od skupiny autoru D. Hexsel, V. Zague, M. Schunck, C. Siega, FO. Camozzato a S. Oesser zkoumala vliv VERISOLU® na kvalitu a růst nehtů. Po 2 měsících užívání se ukázalo snížení lámavosti nehtů a po 6 měsících výsledky ukázaly až o 42% nižší lámavost nehtů než u kontrolní skupiny, která užívala placebo. Růst nehtů byl statisticky zlepšen po 3 měsíční suplementaci.

V nejnovější studii z roku 2020 od S. Oesser se prokázalo, že VERISOL® zlepšuje vzhled a strukturu vlasů (odolnost, tloušťku a lesk). Do studie bylo zařazeno 44 zdravých žen ve věku 39 až 75 let, každá z nich dostávala 2 500 mg VERISOLU® za den anebo placebo maltodextrin po dobu 16 týdnů. Sledování buněčných kultur ukázalo významné zvýšení proliferace buněk lidského vlasového folikulu o 31 % což ukazuje pozitivní účinek na metabolismus vlasů.

Ohledně FORTIGELU® můžeme uvést studii z Penn University (USA) z roku 2008, kdy 147 profesionálních atletů s průměrným věkem 20 let užívalo po dobu 24 týdnů FORTIGEL® anebo placebo. Atleti užívající FORTIGEL® měli zlepšenou mobilitu v kloubech a nižší bolesti.

Ve studii zveřejněné v roce 2011 McAlindonem a jeho kolegy byl zkoumán dlouhodobý účinek léčby přípravkem FORTIGEL® na složení hyalinní chrupavky u jedinců s časnou osteoartrózou kolene. Celkově bylo 30 subjektům v jedné skupině náhodně podáváno 10 000 mg přípravku FORTIGEL® denně po dobu 48 týdnů. Kontrolní skupině bylo podáváno pouze placebo. U každého subjektu byly provedeny tři MRI skenování kolene, jedno na začátku, jedno po 24 týdnech a konečné skenování po 48 týdnech. Analýza skenů chrupavky odhalila statisticky významné zvýšení hustoty proteoglykanu ve středních a laterálních tibiálních oblastech subjektů léčených FORTIGELEM® ve srovnání se skupinou s placebem. Výsledky ukazují, že orální suplementace FORTIGEL® má přímý dopad na lidskou chrupavkovou tkáň.

V randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii z roku 2021 od Zdzieblik byla fyzicky aktivním (sportovní aktivita v délce minimálně 3 hodiny týdně) mladým dospělým s bolestmi kolenního kloubu podávána denní suplementace 5 g kolagenních peptidů FORTIGEL® nebo placebo po dobu 12 týdnů. Studii dokončilo 180 aktivních mužů a žen ve věku od 18 do 30 let s bolestmi kolen souvisejícími s cvičením, ale bez diagnostikovaného onemocnění kloubů. Účastníci byli náhodně rozděleni do skupiny, která dostávala 5 g kolagenních peptidů FORTIGEL® nebo do skupiny s placebem. Výsledky studie ukazují statisticky významné snížení „bolesti během aktivity“ po perorálním podání kolagenních peptidů FORTIGEL® ve srovnání s placebem. Bylo tak hodnoceno účastníky studie a lékařem. Současně se potvrdilo, že kolagenní peptidy FORTIGEL® mají pozitivní účinek na snížení bolesti kolenního kloubu během aktivity a mohou pomoci předcházet klinickým projevům chronických degenerativních onemocnění kloubů.

V experimentu in-vitro bylo pozorováno, že fibroblasty získané z lidských vazů a Achillových šlach byly schopny produkovat výrazně více tkáňové matrice (1,2 až 2,4krát), když byly přímo vystaveny bioaktivním kolagenním peptidům obsaženým v přípravku TENDOFORTE. Výrazně se zvýšila exprese RNA kolagenu a syntéza elastinu – nejvýznamnější složky vazivové matrice – se zvýšila přibližně o 50 %, snížil se také rozpad tkáně. Jednalo se o první studii, která naznačila roli bioaktivních kolagenních peptidů při snižování rizika zranění a prasknutí vazů a šlach.

Studie z roku 2017 Australského institutu sportu (AIS) zkoumala přínosy suplementace přípravkem TENDOFORTE po dobu 6 měsíců (cross-over design). Zúčastnilo se jí 20 osob s dlouhodobými příznaky chronické Achillovy tendinopatie, které nereagovaly na žádnou tradiční terapii a nebyly schopny tréninku. Během 3 měsíců bylo 12 z 20 účastníků schopno vrátit se k běhání po zahájení terapie s denním příjmem 5 g přípravku TENDOFORTE v kombinaci s vysoce specializovaným cvičebním programem. Účinek je navíc dlouhodobý. U skupiny, která začala užívat přípravek TENDOFORTE ve zkříženém designu, se příznivé účinky projevily i 3 měsíce po ukončení užívání.

ikonky kvalita forma bezchemie3
fortigel chruvapka tkanove rezy

Ačkoli je kolagen nejhojnější a nejdůležitější druh proteinu v našem těle, doporučujeme jeho suplementaci po čas těhotenství konzultovat s vaším lékařem. Avšak po porodu anebo po čas kojení je jeho příjem doporučen – pomůže vám s namáhanými klouby, k hustějším vlasům, silnějším nehtům a ke zmírnění strií nebo celulitidy.

Náš kolagen je živočišného – vepřového původu. Vepřové je strukturou i genetikou nejbližší lidské kůži/tkáni a je využíván i v transplantační medicíně (například pro výměnu chlopní srdce).

Balení Startes® Hydrolyzovaný Kolagen – Krása a mladistvý vzhled vydrží až 60 dní. Dávku lze v prvních 30 až 60 dnech dvojnásobně navýšit a poté pokračovat v běžném dávkování.
Balení Startes® Hydrolyzovany Kolagen – Klouby a Chrupavky vydrží 20 dní. Jelikož 1 denní dávka obsahuje až 10 000 mg FORTIGELU®, lze u lidí do 35ti let dávku snížit na polovinu (5 000 mg) a poté balení vydrží na 40 dní. Obecně, při těžkém poškození kloubů nebo bolestech při pohybu doporučujeme standardní dávku. Při udržovací fázi a prevenci lze užívat poloviční dávku.
Balení Startes® Hydrolyzovaný Kolagen – Šlachy a vazy vydrží 25 dní. 

verisol syntezajpg
bioaktiv vitaminc patentforma web2

Chceme našim zákazníkům přinášet přírodní formu kolagenu bez přidaných sladidel, konzervantů a chemických příchutí. Díky tomu můžete kolagen bez obav dlouhodobě užívat a dle vašich preferencí přimíchat do jakéhokoli nápoje, jogurtu nebo kaše.

Pokud přidáme kolagen do vody nebo jiné tekutiny, mohou se někdy vytvořit hrudky. Nechte kolagen v tekutině pár minut stát a pak ho znovu promíchejte, prášek se zcela rozpustí.

Vitamín C je důležitý pro ještě lepší stimulaci kolagenu v těle. Výzkumy prokázaly, že stabilizuje kolagenovou mRNA, čímž zvyšuje syntézu proteinu kolagenu pro opravu poškozené kůže.